Contact Us
Your present position:Service>>Contact Us

Tel: 020-8418 5680 84192978
Fax: 020-84186627
Sales Manager : Jianggongbin 
Mob: 13925173916
E-mail : sales@gzgongwen.com   tech@gzgongwen.com
Add:No.4,Dongsi Road,Longsan Industrial Zone,Longtan Village,Xinjiao Road Mid,Haizhu District,Guangzhou

Kenfor Lighting86 job86 trade86 wanggou86